Lista aktualności Lista aktualności

Czas podsumowań, czas planowania...

Nadchodząca wiosna, to czas kompleksowego podsumowania ubiegłego roku oraz przygotowanie do kampanii odnowieniowej oraz okresu zwiększonego zagrożenia pożarowego na terenie lasów. Tradycyjnie już w marcu spotykamy się na naradach w celu skoordynowania wiosennych działań.

 

    Pierwsza z narad odbyła się we wtorek 13 marca 2018 roku. W naradach „odnowieniowych” brali zawsze udział wszyscy pracownicy nadleśnictwa – w tym roku ze względu na intensywne prace przy uprzątaniu powierzchni pohuraganowych, konieczna była obecność części pracowników terenowych przy pracach związanych z pozyskaniem i wywozem drewna. Obecni na naradzie zapoznali się z informacjami przedstawianymi w formie prezentacji, a dotyczącymi podsumowania roku 2017 w poszczególnych działach: ekonomia, uprzątanie powierzchni klęskowych po huraganie z 11.08.2017; zagrożenie pożarowe lasów w minionym roku; edukacja leśna; szkodnictwo leśne. Pracownicy zostali poinformowani o stanie poszczególnych gałęzi gospodarki leśnej zarówno w skali makro – całych Lasów Państwowych i RDLP w Toruniu, jak i mikro – naszego nadleśnictwa.

    Kolejna narada miała miejsce następnego dnia – 14 marca 2018 roku, również w sali konferencyjnej naszego nadleśnictwa . W tej naradzie koordynacyjnej oprócz kierownictwa nadleśnictw Czersk, Rytel i Przymuszewo udział wzięli przedstawiciele: samorządów lokalnych z Czerska i Brus; Prokuratury Rejonowej, Policji z Chojnic, Czerska i Brus oraz Państwowej Straży Pożarnej z Chojnic i Ochotniczej Straży Pożarnej z Czerska i Brus. Przedstawiciele Lasów Państwowych naświetlili sytuację w lasach po ubiegłorocznej nawałnicy, poinformowano o zaawansowaniu prac przy uprzątaniu skutków nawałnicy. Zarówno ze strony leśników, jak i przedstawicieli służb i samorządów padły słowa podziękowań i  zapewnień o dalszej pełnej i owocnej współpracy.