Lista aktualności Lista aktualności

Po kilkunastomiesięcznej przerwie, las otwarty dla społeczeństwa.

W związku z zakończeniem głównych prac związanych z pozyskaniem drewna na terenach klęskowych, z dniem 01 grudnia 2018 roku odwołuję „zakaz wstępu do lasu” na tych terenach. Dotyczy to leśnictw Spierwia, Okręglik, Ostrowy Olszyny, Płecno.

Tym samym cały teren n-ctwa Czersk jest udostępniony dla społeczeństwa.
Mamy satysfakcję, że w tak krótkim czasie udało się pozyskać drewno /ok. 750 tys m3/ i sprzedać surowiec drzewny w większości o pełnej wartości technicznej.
Przed nami jeszcze ogrom prac, bowiem należy przygotować powierzchnie pod nowe nasadzenia /ok. 3 800 ha/. Na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy powierzchnię 1 800 ha i jesienią odnowiliśmy 200 ha, sadząc ok 1,4 mln sadzonek.
Wchodząc do lasu, zachowajmy szczególną ostrożność, dbając o swoje bezpieczeństwo. W lesie drzewa mogą mieć osłabione przez nawałnice systemy korzeniowe i samoistnie przy niewielkim wietrze ulec upadkowi. Jednocześnie w d-stanach pozostawionych do sukcesji (naturalnego odnowienia) głównie przy ciekach, zbiornikach wodnych i obszarach chronionych obowiązuje bezwględny zakaz wstępu.  Powierzchnie te w najbliższym czasie zostaną oznakowane stosownymi tablicami.