Lista aktualności Lista aktualności

Usuwanie skutków nawałnicy.

Zakończyliśmy prace doraźne przy usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Dzięki Zakładom Usług Leśnych świadczącym usługi na rzecz nadleśnictwa i Służbie Leśnej, wykonaliśmy prace polegające głównie na:

1. Udrażnianie dróg publicznych i dróg dojazdowych do miejscowości, jak też innych ważniejszych dróg lokalnych.

2. Udostępniliśmy teren pod liniami energetycznymi, jak również dojazdy do nich.

3 Udostępniliśmy do przejazdu drogi pożarowe i place manewrowe przy punktach czerpania wody.

Prace te zostały rozpoczęte o godzinie 5-tej w dniu 12.08.2017 r. i trwały do dnia 25.08.2017 r. Dziękuję wszystkim pracownikom za tak wielkie zaangażowanie w usuwanie skutków wichury! Dzięki Waszej pracy, w bardzo krótkim czasie , mieszkańcy tego terenu mieli dostęp i łączność z ośrodkami pomocy doraźnej m.in. służbami ratownictwa medycznego, strażą pożarną, czy też dostępu do zaopatrzenia codziennego.


Pracowaliście w terenie najtrudniejszym, gdzie żadne służby nie mogły dotrzeć. Przez Wasze działanie również czas oczekiwania na wznowienie dostawy energii elektrycznej został maksymalnie skrócony.
Za to wszystko serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że społeczność to zauważyła, bowiem media tylko o tych działaniach mimochodem wspomniały. I jednocześnie już od tygodnia przystąpiliśmy do prac właściwych usuwania skutków wichury w lesie. Pojawią się maszyny wielooperacyjne. W związku z tym bardzo proszę , dla własnego bezpieczeństwa o przestrzeganie "Zakazu wstępu do lasu" i wyrozumiałość dla wprowadzonych ograniczeń.


Na terenie obrębu Czersk, gdzie są mniejsze szkody, po ich likwidacji , planuję odwołanie zakazu wstępu do lasu - prawdopodobnie od listopada.
Planowany termin usunięcia skutków klęski (wycinki drzew) - do końca 2018 roku.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia dla wszystkich sympatyków naszego nadleśnictwa

Darz Bór !

Irek Bojanowski - nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk