Lista aktualności Lista aktualności

Wychodzić naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Klientów i perfekcyjnej współpracy…

W dniu 16 stycznia 2018 roku gościliśmy przedstawicieli „naszego Kontrahenta” Firmy STORA ENSO.

Spotkanie, które się odbyło miało na celu zapoznać gości z nadleśnictwem i głównym tematem „dzisiejszych dni” – klęską stulecia Lasów Państwowych, która znacząco dotknęła nasz region jak również czerskie lasy.

W pierwszej kolejności Nadleśniczy Ireneusz Bojanowski przedstawił prezentację multimedialną, dotyczącą katastroficznych wydarzeń z nocy 11/12 sierpnia 2017 roku.

Drugim punktem spotkania był wyjazd w spustoszony teren nadleśnictwa, aby uświadomić istotę i wielkość problemu. Uczestnicy mogli na własne oczy oglądać krajobraz zniszczonych, połamanych drzew. Istotny też okazał się stan dróg wywozowych, przygotowanie drewna i przyszłe odnowienia lasu.

Kluczowym tematem pozostał zakup następnych partii drewna średnio i wielkowymiarowego w jak najszybszym czasie, w celu wyeliminowania problemu deprecjacji.

Ze strony Firmy, usłyszeliśmy że, temat zakupów drewna jest otwarty. Główny problem leży po stronie logistyki.  Brak wystarczającej przepustowości pobocznic kolejowych w naszym regionie. Brak wagonów przystosowanych do przewozu drewna, również brak taboru samochodowego do przewozu tak wielkich miąższości.

Na koniec części terenowej, pełni nadziei i optymizmu, życzyliśmy sobie dalszej owocnej współpracy.