Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty gospodarki leśnej

PEFC

 


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu poddała się audytowi w systemie PEFC.
W listopadzie 2017 roku audytorzy sprawdzili po raz kolejny zgodność gospodarki prowadzonej w naszych lasach z kryteriami PEFC.
Certyfikat PEFC jest drugim, obok FSC posiadanym przez RDLP Toruń certyfikatem świadczącym o tym, że gospodarka w naszych lasach prowadzona jest w sposób zrównoważony, zgodny z międzynarodowymi przepisami.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest największym światowym systemem certyfikacji leśnej – odpowiada za certyfikację 200 milinów hektarów lasów w 25 krajach.

 

 

 

 

FSC

 

 

W 2002 roku nadleśnictwo uzyskało międzynarodowy certyfikat FSC (Forest Stewardship Council). Certyfikat potwierdza, iż gospodarka leśna na terenie Nadleśnictwa Czersk jest prowadzona poprawnie na każdym etapie - od wysiania nasion w szkółkach leśnych, poprzez wszelkie zabiegi hodowlane i ochronne prowadzone w drzewostanach, do wycinki i sprzedaży drewna włącznie. Audyty poszczególnych jednostek lasów państwowych weryfikowane są nie tylko pod względem prowadzenia dobrej gospodarki leśnej, ale również uwzględniające aspekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Certyfikat o numerze SGS-FM/COC-000916 jest ważny od 02.01.2018 r. do 01.01.2023 r, został nadany po audycie wznawiającym w 2017r.