Asset Publisher Asset Publisher

Ocena poroży jeleni byków

W dniu 28 marca 2014 roku w siedzibie Nadleśnictwa Czersk została przeprowadzona ocena poroży byków jelenia szlachetnego, pozyskanych w kołach łowieckich leżących na terenie powiatu chojnickiego.

Komisja w składzie: Sylwester Domek, Ireneusz Bojanowski, Tadeusz Stachowiak, Tomasz Oset oraz Tadeusz Dobiesz dokonała oceny prawidłowości odstrzału wg kryteriów pozyskania samców zwierzyny płowej, analizując wiek i formę poroża. Łącznie oceniono 94 wieńce jeleni pozyskanych w sezonie łowieckim 2013/2014.
Odstrzały określone jako nieprawidłowe lub negatywne zdarzały się bardzo rzadko i dotyczyły wieku pozyskanych jeleni. Najczęściej pomyłką było odstrzelenie byka w pierwszej klasie wieku przy wskazanym odstrzale w drugiej klasie wieku.
Generalnie odstrzały wykonane zostały prawidłowo, lecz w sporadycznych przypadkach oceniająca komisja musiała sięgnąć do „koszyka" z czerwonymi, żółtymi lub niebieskimi punktami. Byki oceniane jako III klasa wieku były wyjątkami jak i brak było wieńców medalowych. Na terenie powiatu chojnickiego w populacji jelenia szlachetnego dominują młode byki o słabych porożach, jednak członkowie komisji zauważyli wzrost jakości trofeów przedstawionych do oceny w stosunku do roku poprzedniego, co jest odzwierciedleniem konsekwentnie prowadzonej selekcji. W związku z powyższym gospodarka łowiecka powinna w dalszym ciągu zmierzać w kierunku polepszenia jakości osobniczej oraz postarzenia populacji.