Asset Publisher Asset Publisher

Realizacja programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L)

Nadleśnictwo Czersk uczestniczy w projekcie p.n.: „Realizacja programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L) na obszarze RDLP Toruń” , którego beneficjentem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

Nr projektu POIS.05.01.00-00-150/09. Realizacja w latach 2010-2013.

Wartość projektu                        -  1.529.261,00 PLN

Dofinansowanie UE                     -  1.132.727,50 PLN

Współfinansowanie NFOŚiGW  -     199.822,50  PLN

Celem projektu jest::

1. Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin.

2. Zwiększanie populacji gatunku cisa pospolitego na terenie RDLP w Toruniu.

3.Zachowanie puli genowej miejscowych pochodzeń cisa.