Asset Publisher Asset Publisher

Wizyta terenowa Rady Naukowej Leśnictwa

W dniu 12 września na terenie Nadleśnictwa Czersk, Przymuszewo i Rytel odbyła się wizyta terenowa członków Rady Naukowej Leśnictwa.

W wyjeździe uczestniczyli panowie Profesorowie, wchodzący w skład Rady Naukowej Leśnictwa, która jest organem doradczo-konsultacyjnym Prezesa Rady Ministrów w sprawach naukowych dotyczących gospodarki leśnej oraz funkcjonowania ekosystemów leśnych w Polsce. Administrację Lasów Państwowych reprezentował Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny i Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Bogusław Piątek, wraz z współpracownikami z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, w tym Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Bartosz Michał Bazela, oraz Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Ireneusz Norbert Jałoza.

W Nadleśnictwie Czersk gościliśmy w trzech miejscach, w których prezentowaliśmy postęp prac usuwania skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017r. Na poszczególnych punktach omówione zostały następujące tematy:

  1. Ochrona przeciwpożarowa (punkty czerpania wody, dojazdy pożarowe, pasy biologiczne); dobór technologii dróg tymczasowych do uprzątnięcia terenów klęskowych.
  2. Kształtowanie składów gatunkowych odnowień na terenach uszkodzonych w wyniku nawałnicy, powierzchnie do odnowienia zaplanowane na jesień bieżącego roku, odnowienia powierzchni przy występowaniu gatunków ekspansywnych (czeremcha amerykańska).
  3. Ochrona przyrody na terenach uszkodzonych 11 sierpnia – ochrona rezerwatu przyrody Mętne, ochrona strefowa bielika, ochrona strefowa bociana czarnego, ochrona siedlisk przyrodniczo cennych w obszarze siedliskowym Natura 2000 Mętne.

Na zakończenie części terenowej w naszym nadleśnictwie, uczestniczyliśmy wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa Przymuszewo w części kameralnej w Nadleśnictwie Rytel. Nadleśniczy przedstawił krótką historię nadleśnictwa, skutki nawałnicy z 11 sierpnia 2017r. i zaawansowanie prac uprzątających na terenie Nadleśnictwa Rytel. Po prezentacji Nadleśniczego, głos zabrał Przewodniczący Rady Naukowej Leśnictwa i Dyrektor Generalny LP, którzy wielkie słowa podziękowania złożyli pracownikom Nadleśnictwa Rytel – za poświęcenie i wielki wkład pracy podczas usuwania skutków nawałnicy. Ponadto Dyrektor Generalny zwrócił uwagę na wielki postęp prac i ich zaawansowanie (pozostała do pozyskania głównie drobnica).

Koleżanki i Koledzy z Nadleśnictwa Rytel, gratulujemy Wam!