Asset Publisher Asset Publisher

Zaśmiecanie lasów – ciągle aktualny temat

Kiedy 1 lipca 2013 r. wchodziły w życie zapisy Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 25 lipca 2011 poz. 897) zwanej popularnie ustawą śmieciową, mieliśmy nadzieję, że ograniczy się znacznie problem zaśmiecania lasów. Myliliśmy się…

Zużyty sprzęt AGD, śmieci budowlane, zużyte opony, śmieci pochodzące z nielegalnych rozbiórek pojazdów, stare meble, czy wreszcie szkło i odpady spożywcze, to „skarby” , na które natrafiamy w naszych lasach niemal codziennie. Ustawa „śmieciowa”, która uszczelniła obrót śmieci, zobowiązała gminy do odbioru praktycznie każdego rodzaju śmieci sortowanych, co praktycznie rozwiązało problem gospodarstw domowych. Nie było kiedyś możliwości pozbycia się legalnie np. elektroniki starego sprzętu AGD,zużytych opon, czy starych mebli, teraz gminy nie dość, że takie śmieci bez problemu odbierają w wyznaczonych miejscach, to jeszcze kilka razy w roku organizowany jest odbiór śmieci wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji.

Trudno w tych realiach zrozumieć logikę ludzi wywożących do lasu śmieci, które za darmo mogliby dostarczyć do zakładu usług komunalnych. Nie tylko na parkingach leśnych – miejscach postoju dla przejezdnych, turystów , czy zbieraczy runa leśnego – rosną sterty różnego rodzaju odpadów. Jak informuje nasza Straż Leśna, niemal każdego tygodnia strażnicy natrafiają na nielegalne wysypiska śmieci, z czego największy problem stanowi pozbywanie się elementów pochodzących z nielegalnych rozbiórek pojazdów.

Koszta ponoszone przez nasze nadleśnictwo na usuwanie śmieci z lasów zamiast się zmniejszać, jak pokazuje poniższa tabela, systematycznie rosną

 

Rok

Ilość śmieci w metrach sześciennych

Koszt usunięcia (zł)

2014

309

30306

2015

298

31434

2016

285

33090

2017

237

32545

2018

245

36513

Dane: Nadleśnictwo Czersk lata 2014-2018

Kwoty wydatkowane w skali całych Lasów Państwowych na usuwanie śmieci są zastraszające

Rok

Ilość śmieci w metrach sześciennych

Koszt usunięcia (tys.zł)

2009

80046

7338

2010

120856

10752

2011

145714

15125

2012

137838

15576

2013

125081

15575

2014

119000

16277

2015

122413

17418

2016

120429

17668

2017

114262

18200

Dane: Wydział Ochrony Lasu DGLP

Kiedy w grę wchodzą grube miliony, warto się zastanowić, ile inwestycji na przykład w infrastrukturę turystyczna można by zrealizować, zamiast walczyć ze śmieciami.

Mimo ciągłej akcji edukacyjnej ze strony Lasów Państwowych ,problem  śmieci nie maleje – apelujemy i prosimy o korzystanie z legalnych możliwości pozbycia się śmieci. Jednocześnie Straż Leśna przypomina, że wyrzucanie śmieci do lasu jest wykroczeniem i wobec wszystkich osób, którym udowodnione zostanie dokonywanie takiego czynu, wyciągnięte zostaną surowe konsekwencje karne.