Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Czersk znajduje się 28 pomników przyrody. Do najciekawszych należą rosnące blisko siebie 260-letnie dwa dęby szypułkowe (340cm i 350cm obwodu) zwane potocznie Adam i Ewa (Leśnictwo Juńcza).

Ponadto w Leśnictwie Malachin znaleźć możemy ponad 120- letnie drzewa - choinę kanadyjską i żywotnika zachodniego oraz ponad 200-letnie - świerka pospolitego, buka zwyczajnego oraz jesiona wyniosłego.
Większe skupisko pomników przyrody znajduje się w miejscowości Kłodnia (Leśnictwo Płecno) oraz przy siedzibie nadleśnictwa (Leśnictwo Malachin). Wśród sędziwych pomników przyrody znajdują się między innymi: dąb szypułkowy w wieku 260 lat, jesion wyniosły - 210 lat, lipa drobnolistna - 170 lat.