Asset Publisher Asset Publisher

DUŻE ZAGROŻENIE POŻAROWE

Wraz z nadejściem wiosny, drastycznie wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach. Wietrzna, sucha i słoneczna pogoda sprawiła, że gwałtownie podniosło się ryzyko wystąpienia i szybkiego rozprzestrzeniania się pożarów.

By temu zapobiec, na terenie całego kraju dokonuje się pomiaru wilgotności ściółki leśnej i wilgotności względnej powietrza. Na podstawie pomiarów, codziennie o godzinie 9.00 i 13.00 określony zostaje Stopień Zagrożenia Pożarowego Lasu (SZPL). Lasy Państwowe są podzielone na 60 stref prognostycznych - nasze nadleśnictwo znajduje się w strefie 12A. Największe zagrożenie pożarowe, czyli  3 SZPL notujemy, gdy wilgotność ściółki o godzinie 9.00 jest mniejsza lub równa 20 %, a wilgotność powietrza 75 %.

Każdy codziennie może sprawdzić wyniki tych pomiarów na stronie:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64

Obecnie zagrożenie pożarowe naszych lasów jest duże. Codziennie notujemy 2 lub 3 SZPL. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na terenach leśnych. Pamiętajmy, że ruch pojazdem silnikowym w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Poprawny postój pojazdów jest tylko w miejscach oznakowanych – niestosowanie się do tego przepisu może uniemożliwić lub utrudniać przejazd wozom strażackim podczas akcji gaśniczej. Nie zapominajmy, że  w lasach oraz w odległości 100 m od granicy lasy zabrania się:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za tego typu wykroczenia może grozić kara aresztu, nagany lub grzywny w wysokości od 5 do 20 tys. zł, a kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat za wywołanie pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach.

JEŚLI ZAUWAŻYSZ POŻAR DZWOŃ:

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – 998

PAD NADLEŚNICTWA CZERSK – tel.: 52 39 53 610, kom.: +48 727 491 262