Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czersk
Nadleśnictwo Czersk
tel. 52 39 53 610, IP 1203 100, GSM 600 987 150
52 39 53 621

Malachin
ul. Cisowa 12
89-650 Czersk

Google Mapy

Nadleśniczy
Ireneusz Bojanowski
52 39 53 610, IP 1203 100
Zastępca Nadleśniczego
Leszek Pultyn
52 39 53 616, IP 1203 311
Zastępca Nadleśniczego ds. usuwania i zagospodarowania drewna poklęskowego
Mateusz Kulczyk
52 39 53 617, IP 1203 331
Główny Księgowy
Wioletta Szarafin
52 39 53 612, IP 1203 611

Inżynierowie Nadzoru

Marek Sobczak
Inżynier Nadzoru
Tel.: 523953623, IP1203211
Mirosław Łangowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 523953623, IP1203211

Zespół ds. usuwania i zagospodarowania drewna poklęskowego

Paulina Roganska
Starszy Referent
Tel.: 52 39 53 617, IP 1203 331
Łukasz Łangowski
Referent
Tel.: 52 39 53 617, IP 1203 331

Stanowisko ds. pracowniczych i administracji

Sylwia Miszewska
St. Specjalista ds. pracowniczych i administracji
Tel.: 52 39 53 622, IP 1203 131

Dział Finansowo-Księgowy

Teresa Glaner
St. Księgowy
Tel.: 52 39 53 614, IP 1203 612
Irena Jeziorska
St. Księgowy
Tel.: 52 39 53 619, IP 1203 613
Urszula Bojanowska
St. Księgowy
Tel.: 52 39 53 620, IP 1203 614, kasa 52 39 53 624, IP 1203 600
Katarzyna Dajska
Księgowy
Tel.: 52 39 53 620, IP 1203 614

Dział Gospodarki Leśnej

Barbara Landowska
St. Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 52 39 53 626, IP 1203 332
Rafał Zawiszewski
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 52 39 53 627, IP 1203 333
Kamil Zmuda Trzebiatowski
Specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: tel. 52 39 53 628, IP 1203 334

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Adam Rudnik
Sekretarz
Tel.: 52 39 53 618, IP 1203 671, Administrator SILP 52 39 53 618, IP 1203 571
Renata Łońska
Specjalista ds. administracji i obsługi sekretariatu biura nadleśnictwa
Tel.: 52 39 53 610, IP 1203 100
Daniel Zbilski
St. Referent ds. administracji
Tel.: 52 39 53 615, IP 1203 672
Jadwiga Bartosz
Specjalista ds. zamówień publicznych i ochrony p.poż.
Tel.: 52 39 53 629, IP 1203 673
Natalia Czapiewska
Referent ds. administracji
Tel.: 52 39 53 629, IP 1203 673
Janusz Karcz
Kierowca
Tel.: 52 39 53 615, IP 1203 672

Straż Leśna

Waldemar Jeziorski
Starszy Strażnik Leśny p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 52 39 53 625, IP 1203 221
Marcin Żychski
Strażnik Leśny
Tel.: 52 39 53 625, IP 1203 221
Adrian Kuryło
Strażnik Leśny
Tel.: 727 491 258
Przemysław Ważny
Strażnik Leśny
Tel.: 727 491 254

Specjaliści ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Jan Pepliński
St. Specjalista SL ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Tel.: 52 39 53 623, IP 1203 211
Jan Romanowski
Specjalista SL ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Tel.: 52 39 53 623, IP 1203 211

Stanowisko ds. edukacji przyrodniczo-leśnej

Alicja Sabiniarz
Specjalista SL ds. edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: 727 491 261