Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czersk
Nadleśnictwo Czersk
tel. 52 39 53 610, IP 1203 100, GSM 600 987 150
52 39 53 621

Malachin
ul. Cisowa 12
89-650 Czersk

Zauważyłeś pożar DZWOŃ! 52 39 53 610, 727 491 262

Google Mapy

Nadleśniczy
Ireneusz Bojanowski
52 39 53 610, IP 1203 100
Zastępca Nadleśniczego
Leszek Pultyn
52 39 53 616, IP 1203 311
Zastępca Nadleśniczego ds. usuwania i zagospodarowania drewna poklęskowego
Mateusz Kulczyk
52 39 53 617, IP 1203 331
Główny Księgowy
Wioletta Szarafin
52 39 53 612, IP 1203 611

Inżynierowie Nadzoru

Marek Sobczak
Inżynier Nadzoru
Tel.: 523953623, IP1203211
Mirosław Łangowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 523953623, IP1203211

Zespół ds. usuwania i zagospodarowania drewna poklęskowego

Maciej Sosnowski
Podleśniczy wykonujący obowiązki referenta
Tel.: 52 39 53 617, IP 1203 331

Stanowisko ds. pracowniczych i administracji

Sylwia Miszewska
St. Specjalista ds. pracowniczych i administracji
Tel.: 52 39 53 622, IP 1203 131

Dział Finansowo-Księgowy

Teresa Glaner
St. Księgowy
Tel.: 52 39 53 614, IP 1203 612
Urszula Bojanowska
St. Księgowy
Tel.: 52 39 53 620, IP 1203 614, kasa 52 39 53 624, IP 1203 600
Katarzyna Dajska
Księgowy
Tel.: 52 39 53 620, IP 1203 614

Dział Gospodarki Leśnej

Rafał Zawiszewski
Specjalista SL ds. hodowli Lasu
Tel.: 52 39 53 627, IP 1203 333
Kamil Zmuda Trzebiatowski
Specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: 52 39 53 628, IP 1203 334
Łukasz Łangowski
Referent ds. użytkowania lasu
Tel.: 52 39 53 626, IP 1203 332

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Adam Rudnik
Sekretarz
Tel.: 52 39 53 618, IP 1203 671, Administrator SILP 52 39 53 618, IP 1203 571
Renata Łońska
Specjalista ds. administracji i obsługi sekretariatu biura nadleśnictwa
Tel.: 52 39 53 610, IP 1203 100
Hanna Walińska
St. Referent ds. administracji
Tel.: 52 39 53 610, IP 1203 100
Daniel Zbilski
St. Referent ds. administracji
Tel.: 52 39 53 615, IP 1203 672
Natalia Lenz
Referent ds. administracji
Tel.: 52 39 53 629, IP 1203 673
Paulina Kwaśniewska
Zastępstwo na stanowisku Specjalisty ds. zamówień publicznych i ochrony p.poż.
Tel.: 52 39 53 629, IP 1203 673
Janusz Karcz
Kierowca
Tel.: 52 39 53 615, IP 1203 672

Straż Leśna

Waldemar Jeziorski
Starszy Strażnik Leśny p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 52 39 53 625, IP 1203 221
Marcin Żychski
Strażnik Leśny
Tel.: 52 39 53 625, IP 1203 221
Przemysław Ważny
Strażnik Leśny
Tel.: 727 491 254

Specjaliści ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Jan Pepliński
St. Specjalista SL ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Tel.: 52 39 53 623, IP 1203 211
Jan Romanowski
Specjalista SL ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Tel.: 52 39 53 623, IP 1203 211

Stanowisko ds. edukacji przyrodniczo-leśnej

Alicja Sabiniarz
Specjalista SL ds. edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: 727 491 261