Wydawca treści Wydawca treści

Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu

Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu swoim zasięgiem obejmuje część południową i południowo-zachodnią nadleśnictwa o powierzchni ok. 8 856 ha (tj. 62% całego nadleśnictwa) stanowiąc ekologiczny pomost pomiędzy Tucholskim a Zaborskim Parkiem Krajobrazowym.

  

Północny Obszar Chronionego Krajobrazu

Północny Obszar Chronionego Krajobrazu z podobszarem "część wschodnia" obejmuje część północno-wschodnią nadleśnictwa o powierzchni 1 261 ha. Jednym z podstawowych zadań utworzonego obszaru jest ochrona wód rzeki Niechwaszcz. Na terenie podobszaru znajduje się rezerwat przyrody "Kręgi Kamienne" w Odrach.